Velkommen til Namsskogan fjellstyre for

jakt-, fiske- og friluftsliv!

Du finner oss på begge sider av Europavei 6 lengst nord i Trøndelag. Børgefjell nasjonalpark ligger på statsallmenning og en innbydende innfallsport ved Smalvatnet gir et ypperlig utgangspunkt for besøk i Børgefjell.

 

Fjellstyret i Namsskogan forvalter 535.000 daa med statsallmenning med bruksretter som beite, seterbruk, storviltjakt, småviltjakt og fiske. Fjellstyret har 15 hytter for utleie, noen ved vei -  andre i fjellet. De fleste hyttene ligger i tilknytning til fiskevann der båter er tilgjengelige.

Fjellstyrets virksomhet reguleres av Fjelloven med forskrifter: Fjellstyret skal "arbeide for å sikre at allmenningen blir brukt på en måte som fremmer næringslivet i bygda og tar vare på naturvern- og friluftsinteressene".

galtongaise_juli_2017.jpg
Stordalshytta_april2016.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 26 gjester og ingen medlemmer på besøk.