Småviltjakt

 

Namsskogan fjellstyre forvalter småviltjakt på ca. 585 000 dekar (550000 dekar statsallmening og 35000 dekar Moen kommuneskog).

I regulert periode (10.09.-01.10.) selges et bestemt antall kort til utenbygdsboende (ca 85-90 % av alt kortsalg).

 

Fra 10.09.-14.09. selges kun jaktkort uten hund. Utenbygds jegere uten hund har ingen områdebegrensning.


Småviltjaktkort uten hund legges ut for salg på  vår småviltjaktside på www.inatur.no kl 0900 den 15. april. Da legges det også ut noen pakker som består av kort + utleiehytte.  Kortene som legges ut er 5-dagerskort, men dersom du ønsker sesongkort kjøper du i tillegg et kort son heter "Restsesong innenbygds/utenbygds".

For jakt med hund er statsallmenningene delt inn i 6 jaktområder, og den som får tildelt kort får jaktrett på ett av de 6 områdene i regulert periode. Utenbygdsjegere som skal jakte med hund i regulert preiode må søke innen 1. april.  Trekking av jaktkort og eventuelt fjellstyrehytte foregår medio april. Alle jegere tilskrives og vil få en rimelig frist til å takke ja eller nei til tilbudet.

Namsskogan Fjellstyre og Statskog SF samarbeider om småviltjakta i Namsskogan slik at sesongkort kjøpt på fjellstyrets områder eller Statskogs områder i Namsskogan i regulert periode 10.09.-01.10., gjelder på alle statsskoger og statsallmenninger i Namsskogan samt også Moen kommuneskog fra og med 01.10.

 

Fra og med 1. oktober oppheves regulert periode og jaktkort kan kjøpes som døgnkort, ukekort eller restsesongkort. Disse jaktkortene gjelder på alle statsallmenninger og statskoger i Namsskogan, samt kommuneskogen.

Dagskvote på hønsefugler fastsettes ca. 25/8 hvert år.

Fjellstyret har den 28.08.17. fastsatt dagskvotene på hønsefugler for sesongen 2017/-18 til:

-         Det kan felles inntil 2 ryper pr jeger pr dag hvorav maksimalt 1 kan være lirype
-         Det kan felles inntil 1 skogsfugl pr jeger pr dag

-         Flytting av kvoter mellom jegere og mellom dager er ikke tillatt.

 

Komplette småviltjaktregler laster du ned her.

Småviltjaktbrosjyren med oversiktskart finner du her.

 

 

 

fjelloppsyn_storgaasvatn.jpg
sittegrupe_2017.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 7 gjester og ingen medlemmer på besøk.