Fiske

I Namsskogan finner du uendelige fiskemuligheter. Gjennom det felles fiskekortet "Namsskogankortet" har du til sammen mer enn 800 vatn/tjern, samt 35 elver å boltre deg i!

Ørret er det vanligste fiskeslaget i Namsskogan, men noen få vatn har også bestander av røye. Elva Namsen, som har sitt utspring mot Børgefjellområdet, renner gjennom hele kommunen. Elva har en utmerket ørretbestand, og fisk på 1-3 kg er ganske vanlig.

Fiske fra båt er tradisjonelt mest brukt i de største vatna, og her er det et godt tilrettelagt tilbud med båter som enten kan disponeres gratis, eller leies. Stangfiske fra land er også svært godt egnelig, både langs elvene og vatna, og flere steder er fisket tilrettelagt med stier og gapahuker.

Skal du innover mot Børgefjell kan du fremdeles benytte Namsskogankortet på den delen av nasjonalparken som ligger i Namsskogan kommune. Skal du videre innover anbefaler vi Børgefjellkortet som er et felles fiskekort for hele nasjonalparken.

For kjøp av Namsskogankortet se her.

For kjøp av Børgefjellkortet se her.

Namsskogankortet

Namsskogankortet har gjort det enkelt å være fisker i Namsskogan!  Last ned kart her.

Med dette kortet får du tilgang til rimelig fiske på 85% av kommunens totale areal. Kortet gir deg tilgang til alt areal til Namsskogan fjellstyre, Statskog SF, Ulvig-Kiær A/S, Namdal Bruk A/S samt kommuneeiendommen Moen.

Kortet gjelder fiske med stang, håndsnøre og oter, samt fiske med garn. I Namsskogan er garnfiske tillatt også for utenbygdsboende fiskere. Komplette fiskeregler får du på kortsalgstedene. Du kan også laste ned fiskereglene her.

Namsskogankortet kjøper du enkelt på www.inatur.no . Det er også tilgjengelig for salg over disk på de fleste bensinstasjoner og reiselivsbedrifter i kommunen.

Namsskogankortet priser 2018 - 2019:

Med familie menes 1 eller 2 foreldre sammen med 1 eller flere barn under 20 år. 

Namsskogankortet kan også kjøpes på sms:
Døgnkort kr 160,-: send FISKEKORT NAS10 til 2377
3-døgnskort kr 340,-: send FISKEKORT NAS11 TIL 2377.
Ukekort kr 420,-: send FISKEKORT NAS12 til 2377.

Børgefjellkortet

Børgefjellkortet er et felles fiskekort som gjelder i hele Børgefjell nasjonalpark.

Børgefjellkortet selges på en rekke bensinstasjoner, turistbedrifter m.v. i Namsskogan, Røyrvik, Grane og Hattfjelldal kommuner. Det kan også enkelt kjøpes via www.inatur.no.

Her er noen gode fisketips

Elva Namsen har en enestående bestand av stor ørret i stort sett hele dens lengde i Namsskogan (ca 70 km). Her lever storørreten sammen med mindre ørret og den relikte laksearten Namsblanken.

Tunnsjøelva er en opplevelse både for fluefiskeren, familien og sportsfiskeren. God bestand av stor ørret.  På strekningen Tunnsjøelv bru og Namsen ned til Grøndalselva bru, som er storørretområde, anbefales gjenutsetting av uskadd fisk under 30 cm ("catch and release").

Mindre elver som Mellingselva, Frøyningselva m.fl. kan by på fine opplevelser for de fleste. Her er stille partier og stryk, en variasjon som gjør det egnelig for både mark- og fluefiske.

Oterfiske fra båt i Mellingsvatnet under døgnflueklekkinga i juni kan gi fantastiske naturopplevelser. Da er det fart på de store ørretene. Fisket her kan ellers være bra både sommer og vinter, og ørret er av meget bra kvalitet.

Vatnet Frøyningen er kjent for å være enkel å få fisk i – her er ørreten bitevilig. Ørreten er også her av meget god kvalitet.

Gåsvatnområdet, nord-vest i kommunen, er kjent for sine fine ørretstammer samt at Litlgåsvatnet har en stor bestand av røye som er en smaksopplevelse.

Skorovassfjella har en rekke vatn og tjern med både ørret og røye med Midtivatnet sør i området som en av diamantene med ørret og røye på flere kilo. Merkede stier inn i fjellet fra Skorovatn og små utleiehytter som kan leies på Skorovatn S-lag gjør området mer tilgjengelig enn du tror. Båt og om ønskelig fiskegarn på noen av hyttene.

Storvatnet ved Lassemoen med stor ørret og små røye.

Austvatnet samt mange andre vatn/tjern der omkring, kan også by på fine fiskeopplevelser - selv med til dels tette bestander.

Steinfjellet har både ørret– og røyevatn med fiskebestander av god kvalitet og fin størrelse.

I Finntjønnområdet, nordøst for Namsskogan sentrum, har en mange spennende, små vatn i et vakkert fjellområde.

Namskroken i Børgefjell nasjonalpark med Namsen og flyene der, samt Jengelskardvatnet og Bleikarvatnet, er en egen opplevelse når det gjelder både natur og ørret.

I tillegg finnes mange flere fiskeområder som ikke er nevnt - prøv deg gjerne fram selv. Eller ring for en hyggelig prat, så skal vi hjelpe til å svare på spørsmål etter beste evne.

En rekke hytter i skog og fjell leier du på www.inatur.

Velkommen til Namsskogan og Skitt Fiske!