FjellstyreT og administrasjon

Fjellstyret velges av kommunestyret hvert 4. år og består for perioden 2015-2019 av:

Birgit Johansen (leder) - Tlf 412 10 590 - Personlig vara: Ragnhild Smalås

Trond Håvard Årsandøy (nestleder) - Personlig vara: Thorbjørn Iversen

Jon Inge Vik - Personlig vara: Heidi Brekkvassmo

Signhild Wisthus - Personlig vara: Marte Bergli

Pål Kristoffer Toven - Personlig vara: Mads Kappfjell

 

Administrasjon

Sissel K Grongstad Daglig leder/Fjelloppsyn - Tlf 415 58 176

Reidar SmalåsFjelloppsyn - Tlf 900 82 818