Dec
18
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 18. desember 2018

Namsskogan fjellstyre innkalles til møte tirsdag 18. desember 2018 kl. 1800.

Møtested er på Nyrudstua der vi avslutter møtet med et felles måltid.

SAKLISTE

Referatsaker:

R 23/18: Elgjakta 2018

R 24/18: Møte med jaktledere

R 25/18: Lokale lønnsforhandlinger

Diskusjonssaker:

Ordinære saker:

Sak 17/18: Strategisk næringsplan 2018-2021 Namsskogan kommune - høring

Sak 18/18: Utleiepriser hytter og båter 2019

Sak 19/18: Prisendring båtplass ved flytebrygge ved Frøyningen

Sak 20/18: Permanent merking av rekreasjonsløyper for snøscooter

Sak 21/18: Møteplan 2019

For møteinnkalling, sakliste og saksframlegg se her.

Eventuelle forfall bes meldes så snart som mulig slik at varamedlem kan innkalles.

Les møteprotokollen her.

View Event →
Nov
6
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 6. november 2018

SAKLISTE

Referatsaker:

R 21/18: Brev til Namsskogan kommune angående mislighold av avtalen rundt rekreasjonsløypenettet på statsallmenning

Diskusjonssaker:

Rekreasjonsløypenettet på statsallmenning

Ordinære saker:

Sak 14/18: Ny Tromsdalshytte – vurdering av innkommet pristilbud – veien videre

Sak 15/18: Høring ny fjellov

Sak 16/18: Oppløsing av Indre Namdal Felles Bedriftshelsetjeneste BA

NOU 2018:11 Ny fjellov

View Event →
Jun
27
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 27. juni 2018

SAKLISTE

Referatsaker:

R 11/18: Region Nord godkjent som eget hjortevald

R 12/18: Etablering av jaktkort på Kanadagås

R 13/18: Korrespondanse angående stenging av veien til Stordalsvatnet

R 14/18: Årsmøte i Visit Namsskogan

R 15/18: Avslag på søknad om spillemidler - Brev fra KUD datert 05.06.2018

R 16/18: Sametingets referat etter befaring 30.05.2018 – ny Tromsdalshytte

R 17/18: Læring i friluft – kurs for lærere våren 2018

Orienteringsak:

Ny Fjellov – pressemelding 22. juni 2018

Diskusjonssaker:

Ny Tromsdalshytte

Gratis jaktkort til førstegangsjegere – felles aksjon fra NFS, Statskog, Inatur og NJFF

Ordinære saker:

Sak 11/18: Opprettelse av treningsterreng for stående fuglehund

Sak 12/18: Opprettelse av treningsterreng for harehund, elghund, bjørnehund og treskjellende hund

Last ned møteprotokoll (pdf).

View Event →
Apr
24
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 24. april 2018

SAKLISTE

Referatsaker:

R 6/18: Åpen dag ved Finntjønnhytta

R 7/18: Åpent møte om startegisk næringsplan i Namsskogan kommune

R 8/18: Landsmøtet i Norges Fjellstyresamband 14.-15. juni 2018

Diskusjonssaker:

Etablering av hjortevald i Region Nord

Ordinære saker:

Sak 09/18: Allmennyttige formål 2018

Sak 10/18: Ønske om kjøp av areal fra Brekken statsallmenning

Last ned møteprotokoll (pdf).

View Event →
Mar
21
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 21. mars 2018

SAKLISTE

Referatsaker:

R 4/18: Møte i Nord-Trøndelag Fjellstyresamband 15. mars 2018

R 5/18: Møte med reindrifta 15. mars 2018

Diskusjonssaker:

D 4/18: Motorferdsel

D 5/18: Åpen dag Finntjønnhytta søndag 8. april 2018

D 6/18: Tromsdalshytta

D 7/18: Strategisk næringsplan – innspill fra fjellstyret

Ordinære saker:

Sak 07/18: Årsmelding og regnskap 2017

Sak 08/18: Elgjakt 2018 - priser

Last ned møteprotokoll (pdf).

View Event →
Feb
13
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 13. februar 2018

SAKLISTE

Referatsaker:

R 1/18: Søknad om tilskudd fra Grunneierfond – Mellingen statsallmenning

R 2/18: Friluftslivsaktivitet mot skole, barnehage og SFO 2018

R 3/18: Møte med ordfører og rådmann i Namsskogan kommune

Diskusjonssaker:

D 1/18: Ny Tromsdalshytte – svar fra reinbeitedistriktet – veien videre

D 2/18: Arrangement Finntjønnhytta – opprettelse av arbeidsutvalg

D 3/18: Oppstart strategisk næringsplan i Namsskogan kommune

Ordinære saker:

Sak 01/18: Høring – søknad om konsesjon av Brekkvasselva Kraftverk

Sak 02/18: Møteplan 2018

Sak 03/18: Opprettelse av treningsterreng for stående fuglehund

Sak 04/18: Opprettelse av treningsterreng for løshund og treskjellere

Sak 05/18: Høring – ny lokal forskrift om åpning for jakt og fangst på bever

Sak 06/18: Oppjustering av møtegodtgjørelse for fjellstyrets arbeid

Last ned møteprotokoll (pdf).

View Event →