Ryperapporten 2018

Årets rypetaksering i Namsskogan viser en fin økning i rype pr kvadratkilometer fra 8,6, i 2017 til 15,8 i 2018. Kyllingproduksjonen pr par er 4,8. Økningen er som forventet ut ifra de tendensene vi så høsten 2017 og vinteren 2018. Det er fremdeles stor variasjon mellom terrengene, men tettheten ligger gjennomgående på et høyere nivå nå enn de siste årene. I tillegg vet vi at årets kyllinger er store og velutviklede, noe som er positivt med tanke på den framtidige stamfuglbestanden.

Også skogsfuglene ser ut til å ha hatt god hekkesuksess, da det er registrert store kull og store kyllinger hos både jerpe, orrfugl og storfugl.

Det forventes samlet sett en økning i dagskvotene på hønsefugl i Namsskogan i år, og reguleringer av jakt og kvoter vil fastsettes på fjellstyremøte 29. august 2018.

Namsskogan Fjellstyre