Personvernerklæring

 

1. Om Namsskogan Fjellstyre

 

Eier av denne nettsiden er: Namsskogan Fjellstyre, Turistveien 2, 7890 Namsskogan. 

Epost: namsskogan@fjellstyrene.no Tlf: 415 58 176 Vårt org. nr er: NO 970 542 272.  

 

2. Formålet med vår behandling av personopplysninger

 

I forbindelse med kundeforhold må vi innhente personopplysninger som navn, adresse, epost, telefonnr og annen nødvendig informasjon. Dette er opplysninger vi utelukkende benytter for å håndtere ditt kundeforhold. Vi tar vare på opplysningene så lenge vi har et kundeforhold. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data vi har lagret om deg. Etter endt kundeforhold vil vi ta vare på data så lenge vi ser det hensiktsmessig for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.

 

 

3. Utlevering av personopplysninger til tredjepart

 

Utlevering av personopplysninger vil ikke skje, med mindre det foreligger lovbestemt opplysningsplikt ovenfor offentlige myndigheter.

 

4. Kunderegister

 

I vårt kunderegister lagrer vi navn, fødselsdato, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer. Vi lagrer også informasjon om tjenester og produkter du har kjøpt hjå oss.  Dette er informasjon vi trenger for å kunne oppfylle vår avtale med deg, administrere ditt kundeforhold, levere og fakturere produkter og tjenester korrekt. Informasjonen blir lagret i vårt kundesystem så lenge det er tjenlig for oss. Ønsker du å få oversikt over det vi har lagret og evt. bli slettet fra vårt kunderegister, se kapittel 5 Brukerkonto Min Side og kapittel 12 Innsyn, retting og sletting av personinformasjon under. 

 

5. Brukerkonto Min side

 

Vi samler inn kundeinformasjon i forbindelse med oppretting av brukerkonto på Namsskogan-fjellstyre.no. Alle opplysninger som er innhentet frå brukeren er tilgjengelige på MinSide, og kan korrigeres av brukeren der. Vi tek forbehold om at noen endringer kan kreve godkjenning før de blir aktiverte.

 

 

6. Informasjonskapsler

 

Namsskogan-fjellstyre.no benytter informasjonskapsler, også kalt cookies, på nettsidene. Ved å bruke nettsiden vår samtykker du i at vi kan sette disse i din nettleser. Cookies er standard Internett-teknologi som de aller fleste nettsteder benytter. Vi benytter denne kunnskapen for å tilby deg en bedre kundeopplevelse neste gang du kommer til vår nettside. De fleste nettlesere, som Opera, Edge, Firefox, Safari etc, er innstilt slik at cookies blir akseptert automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies må du selv endre innstillingene i din nettleser. Merk at denne innstillingen kan føre til at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt.

 

7. Bruk av informasjonskapsler på denne nettsida

 

Eier: Squarespace/Google Analytics

Formål: Samle informasjon om hvordan besøkende benytter nettsiden. Vi bruker denne informasjonen for å lage rapporter for å gjøre nettsiden bedre. Informasjonskapslene anonymiserer all informasjon. De gir oss informasjon om antal besøkende på nettsiden, hvor de kommer fra og hvilke sider de besøker m.m.

 

Eigar: Vimeo

Formål: Lagar statistikk på visninger og visningsdata på videoer på siden.

 

8. Informasjon i forbindelse med kommunikasjon med oss

 

Vi lagrer opplysninger gitt via din kommunikasjon med oss. Dette er f.eks e-poster du sender oss og problem du rapporterer inn. Vi lagrer denne informasjonen for å gi deg best mulig service når du kontakter oss ved at vi kjenner historikken i ditt kundeforhold. 

 

9. Kontaktskjema

 

Når du fyller ut kontaktskjema på nettsiden lagrer vi denne informasjonen i vårt CRM-system. Denne informasjonen vil vi lagre for å kunne yte bedre kundeservice. Vi etterstreber å ikke ta vare på dine detaljer lenger enn nødvendig. Ønsker du å bli slettet, se kapittel om Innsyn, retting og sletting av personinformasjon under.

 

10. Deling

 

Det er muleg å dele artikler på nettsiden i sosiale medier (Facebook, Twitter). Videre håndtering av data som blir delt i sosiale medier, blir regulert av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

 

11. Innsyn, retting og sletting av personinformasjon

 

Etter personopplysningsloven § 18 har du som privatperson krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan man få ved å hendvende seg til Namsskogan Fjellstyre på epost: namsskogan@fjellstyrene.no. Dersom registrerte opplysninger er uriktige, ufullstendige eller du ønsker å slette dine opplysninger, kan du kreve dette i henhold til personopplysningsloven § 27.  

 

12. Ansvarleg databehandlar

 

Daglig leder i Namsskogan Fjellstyre er ansvarlig for behandling av personopplysninger. Vedkommende er ansvarlig for at det blir gjennomført internkontroller med hensyn til behandling av personopplysninger, og at evt. avvik fra gjeldende lovverk blir meldt inn og rettet. Vi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern.

 

Har du spørsmål, ta kontakt på namsskogan@fjellstyrene.no