Mar
4
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 4. mars 2019

SAKLISTE

Referatsaker:

R 01/19: Høringsuttalelse fra Namsskogankortet angåedne revisjon av konsesjon i Øvre Namsen

R 02/19: Møte om ørekyte, Grong 18.01.2019

R 03/19: Fagsamling NFS Værnes 23.-25. januar 2019

R 04/19: RVK-samling Selbu 29.-30.01.2019

R 05/19: Årsmøte i Namsskogan Næringsforening 29.01.2019

R 06/19: Ny Fjellov - Høringsuttalelse NFS 13.02.19

R 07/19: Oppsynsmøte Børgefjell 18.-19.02.2019

Diskusjonssaker:

Ordinære saker:

Sak 04/19: Forslag om nye bomavgifter på skogsbilveger i Namsskogan

Sak 05/19: Årsmelding og regnskap 2018

Sak 06/19: Elgjakt 2019 – priser

Sak 07/09: Grunneiersamtykke motorferdsel Elva/Namsskogan IL

Sak 08/09: Avtale om leie av fallrettigheter, grunn mv. til Brekkvasselva Kraftverk

 

Eventuelle forfall bes meldes så snart som mulig slik at varamedlem kan innkalles.

 

Vel møtt!

For saksdokumenter se her.

For møteprotokoll se her.

View Event →
Jan
14
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 14. januar 2019

SAKLISTE

Referatsaker:

Diskusjonssaker:

D 01/19: Ny Tromsdalshytte

Ordinære saker:

Sak 01/19: Evaluering årsplan 2018

Sak 02/19: Budsjett 2019 med tilhørende årsplan

Sak 03/19: Høring av revisjonsdokument for Øvre Namsen

Eventuelle forfall bes meldes så snart som mulig slik at varamedlem kan innkalles.

 

Vel møtt!

View Event →
Dec
18
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 18. desember 2018

Namsskogan fjellstyre innkalles til møte tirsdag 18. desember 2018 kl. 1800.

Møtested er på Nyrudstua der vi avslutter møtet med et felles måltid.

SAKLISTE

Referatsaker:

R 23/18: Elgjakta 2018

R 24/18: Møte med jaktledere

R 25/18: Lokale lønnsforhandlinger

Diskusjonssaker:

Ordinære saker:

Sak 17/18: Strategisk næringsplan 2018-2021 Namsskogan kommune - høring

Sak 18/18: Utleiepriser hytter og båter 2019

Sak 19/18: Prisendring båtplass ved flytebrygge ved Frøyningen

Sak 20/18: Permanent merking av rekreasjonsløyper for snøscooter

Sak 21/18: Møteplan 2019

For møteinnkalling, sakliste og saksframlegg se her.

Eventuelle forfall bes meldes så snart som mulig slik at varamedlem kan innkalles.

Les møteprotokollen her.

View Event →
Nov
6
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 6. november 2018

SAKLISTE

Referatsaker:

R 21/18: Brev til Namsskogan kommune angående mislighold av avtalen rundt rekreasjonsløypenettet på statsallmenning

Diskusjonssaker:

Rekreasjonsløypenettet på statsallmenning

Ordinære saker:

Sak 14/18: Ny Tromsdalshytte – vurdering av innkommet pristilbud – veien videre

Sak 15/18: Høring ny fjellov

Sak 16/18: Oppløsing av Indre Namdal Felles Bedriftshelsetjeneste BA

NOU 2018:11 Ny fjellov

View Event →
Jun
27
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 27. juni 2018

SAKLISTE

Referatsaker:

R 11/18: Region Nord godkjent som eget hjortevald

R 12/18: Etablering av jaktkort på Kanadagås

R 13/18: Korrespondanse angående stenging av veien til Stordalsvatnet

R 14/18: Årsmøte i Visit Namsskogan

R 15/18: Avslag på søknad om spillemidler - Brev fra KUD datert 05.06.2018

R 16/18: Sametingets referat etter befaring 30.05.2018 – ny Tromsdalshytte

R 17/18: Læring i friluft – kurs for lærere våren 2018

Orienteringsak:

Ny Fjellov – pressemelding 22. juni 2018

Diskusjonssaker:

Ny Tromsdalshytte

Gratis jaktkort til førstegangsjegere – felles aksjon fra NFS, Statskog, Inatur og NJFF

Ordinære saker:

Sak 11/18: Opprettelse av treningsterreng for stående fuglehund

Sak 12/18: Opprettelse av treningsterreng for harehund, elghund, bjørnehund og treskjellende hund

Last ned møteprotokoll (pdf).

View Event →
Apr
24
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 24. april 2018

SAKLISTE

Referatsaker:

R 6/18: Åpen dag ved Finntjønnhytta

R 7/18: Åpent møte om startegisk næringsplan i Namsskogan kommune

R 8/18: Landsmøtet i Norges Fjellstyresamband 14.-15. juni 2018

Diskusjonssaker:

Etablering av hjortevald i Region Nord

Ordinære saker:

Sak 09/18: Allmennyttige formål 2018

Sak 10/18: Ønske om kjøp av areal fra Brekken statsallmenning

Last ned møteprotokoll (pdf).

View Event →
Mar
21
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 21. mars 2018

SAKLISTE

Referatsaker:

R 4/18: Møte i Nord-Trøndelag Fjellstyresamband 15. mars 2018

R 5/18: Møte med reindrifta 15. mars 2018

Diskusjonssaker:

D 4/18: Motorferdsel

D 5/18: Åpen dag Finntjønnhytta søndag 8. april 2018

D 6/18: Tromsdalshytta

D 7/18: Strategisk næringsplan – innspill fra fjellstyret

Ordinære saker:

Sak 07/18: Årsmelding og regnskap 2017

Sak 08/18: Elgjakt 2018 - priser

Last ned møteprotokoll (pdf).

View Event →
Feb
13
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 13. februar 2018

SAKLISTE

Referatsaker:

R 1/18: Søknad om tilskudd fra Grunneierfond – Mellingen statsallmenning

R 2/18: Friluftslivsaktivitet mot skole, barnehage og SFO 2018

R 3/18: Møte med ordfører og rådmann i Namsskogan kommune

Diskusjonssaker:

D 1/18: Ny Tromsdalshytte – svar fra reinbeitedistriktet – veien videre

D 2/18: Arrangement Finntjønnhytta – opprettelse av arbeidsutvalg

D 3/18: Oppstart strategisk næringsplan i Namsskogan kommune

Ordinære saker:

Sak 01/18: Høring – søknad om konsesjon av Brekkvasselva Kraftverk

Sak 02/18: Møteplan 2018

Sak 03/18: Opprettelse av treningsterreng for stående fuglehund

Sak 04/18: Opprettelse av treningsterreng for løshund og treskjellere

Sak 05/18: Høring – ny lokal forskrift om åpning for jakt og fangst på bever

Sak 06/18: Oppjustering av møtegodtgjørelse for fjellstyrets arbeid

Last ned møteprotokoll (pdf).

View Event →