Småviltjakt

Namsskogan fjellstyre forvalter småviltjakt på ca. 570 000 dekar (535.000 dekar statsallmenning og 35.000 dekar kommuneskog). I regulert periode (10.09.-01.10.) tildeles et bestemt antall kort til utenbygdsboende. Det er ulik praksis for jakt med eller uten hund.

Jakt uten hund
Fra 10.09.-14.09. selges kun jaktkort uten hund. Småviltjaktkort uten hund legges ut for salg på vår småviltjaktside på www.inatur.no kl 0900 den 15. april. Da legges det også ut noen pakker som består av kort + fjellstyrehytte.  Kortene som legges ut er 5-dagerskort, men dersom du ønsker sesongkort kan du mot et tillegg i pris også få det. (Se restsesong fra regulert periode på Inatur). Det er ingen områdebegrensning for jakt uten hund.

Jakt med hund
Småviltjakt med hund åpner 15. september, og da er statsallmenningene delt inn i 6 jaktområder. Utenbygdsjegere som skal jakte med hund i regulert periode må søke innen 1. april.  Trekking av jaktkort og eventuelt fjellstyrehytte foregår medio april. Alle jegere tilskrives og vil få en rimelig frist til å takke ja eller nei til tilbudet.

Åpent kortsalg fra 1. oktober
Namsskogan fjellstyre og Statskog SF samarbeider om småviltjakta i Namsskogan slik at sesongkort kjøpt på fjellstyrets områder eller Statskogs områder i Namsskogan i regulert periode 10.09.-01.10., gjelder på alle statsskoger og statsallmenninger i Namsskogan samt også Moen kommuneskog fra og med 01.10.

Fra og med 1. oktober kan jaktkort kjøpes som døgnkort, ukekort eller restsesongkort.


Dagskvoter jaktsesongen 2019/-20

Dagskvote på hønsefugler fastsettes ca. 25/8 hvert år.

Fjellstyret har den 26.08.19. fastsatt dagskvotene på hønsefugler for sesongen 2019/-20 til:

  • Det kan felles inntil 4 ryper pr jeger pr dag hvorav maksimalt 3 kan være lirype

  • Det kan felles 1 skogsfugl pr jeger pr dag.

  • Fra 1.oktober og ut jaktsesongen kan det felles inntil 2 ryper pr jeger pr dag.

  • Flytting av kvoter mellom jegere og mellom dager er ikke tillatt.

Last ned:

Komplette småviltjaktregler
Småviltjaktbrosjyren med oversiktskart

Jaktområder 

litekart_jaktkart_2010_ny.jpg

Område 1: Strompedalen statsallmenning

Område 2: Tromsfjell, Brekken og Fossmoen statsallmenninger
Område 3: Sandåmoen statsallmenning
Område 4: Storfrøyningsdal og Mellingen statsallmenninger øst for E6
Område 5: Storfrøyningsdal og Mellingen statsallmenninger vest for E6
Område 6: Moen kommuneskog

 

Fjellstyrehytter i tilknytning til jaktområdene:
Område 2: Westinhytta og Tromsdalshytta
Område 3: Mattisstua, Sandåstua og Finntjønnhytta
Område 4: Snåsamostua, Namskrokhytta og Skogstua

Område 5: Stordalshytta, Stordalsbua, Storgåsvassbua, Litlgåsvassbua, Mellingenhytta, Langholmhytta og Storholmhytta
Område 6: Frøyningsheimen og Bernehytta

Søknadsskjema

Søknadsfrist 1. april.  
Trekning og tildeling av jaktkort og eventuelt fjellstyrehytte foretas medio april.

Fangstrapport

Årlige fangstrapporter vil sammen med langtidsserier på fangststatistikk øke vårt kunnskapsgrunnlag i rypeforvaltningen.

Sender du inn fangstrapport før 5. oktober får du kr 200,- tilbake på konto. Husk at 0 fangst også er av verdi i denne sammenheng.

Beverjakt 

I et samarbeid med Statskog SF, Ulvig-Kiær A/S, Namdal Bruk A/S og Namsskogan kommune er det etablert et Namsskogankort for beverjakt. Kortet dekker alt areal tilhørende statsallmenning og forannevnte grunneiere/rettighetshavere. Dette utgjør ca 85 % av kommunens areal.

Det er kvotefri jakt på bever i Namsskogan. På grunn av at beveren har flyttet ut fra flere lokaliteter og bestanden vurderes som liten, har vi valgt å frede beveren fram til våren 2019. Det vil da bli tatt en ny vurdering på om det skal åpnes for beverjakt igjen.