Elgjakt

Elgjakta på statsallmenningene i Namsskogan ligger i et vald med tellende areal på 180.000 daa. 7 av jaktfeltene er ren statsallmenning. De fleste jaktfeltene leies ut i 2 eller 3 perioder for 4 år i gangen.

Terrengene byr på typisk namdalsnatur, der granskogen dominerer i de lavereliggende områdene. Mange myrer og fuktdrag gir godt sommerbeite, og her finner man også gode posteringsplasser. Ofte står elgen i fjellskogen, der bjørk og delvis furu er dominerende treslag. Ett av jaktfeltene går inn i Børgefjell nasjonalpark, noe som gir en ekstra naturopplevelse for mange jegere.

Jakttidsrammen på elg i Namsskogan kommune er 25. september til 23. desember. Namsskogan fjellstyre har vedtatt at ordinær jakt på statsallmenning slutter 30. november. Fjellstyret har også lagt inn et minimum på 5 dager brunstfredning i starten av oktober, det vil si mellom 1. og 2. periode.

Ledige jaktfelt lyses ut fra 1. april hvert år med søknadsfrist 1. mai. Søknadsprosedyren foregår i sin helhet på www.inatur.no sammen med resten av fjellstyrene i Norge. Det er tradisjonelt stor søknadsmengde på elgjakta i Namsskogan.Det er kun personer som er bosatt i Norge som kan jakte storvilt på statsallmenning.

Grunnavgift pr dyr er på kr 4.000,- (forskudd). Forskuddet trekkes fra ved oppgjør etter felling, og man kommer ut med en kilopris som varierer med vekt. Se prisliste lengre ned på siden.

Så snart elgjaktlagene er ferdige med sine kontrakter legges det ut 2- og 3-dagers jaktkort med fellingsrett på 1 eller 2 dyr. Her kan man prøve seg alene som jeger eller sammen med jaktkompiser. Etter felling betales dyret ut fra samme prisliste som under kontraktsperiodene, men med et fratrekk på kr 10,- pr kilo. Fra og med 6. november er det kun jakt på elg med dagskort. Er du interessert i denne type jakt så følg med på Inatur - der vil ulike jaktfelt med ulike fellingsretter bli lagt ut fortløpende så lenge det er dyr igjen på kvoten (se mer her).

Fjellstyret er behjelpelig med å gi mer informasjon om hvert enkelt jaktfelt og bidra til å skaffe overnatting. De fleste jaktfeltene er imidlertid godt dekket med mulighet for overnatting i fjellstyrehytte.

Namsskogan er reinbeiteområde og tidvis kan det være rein i jaktfeltene, særlig fra slutten av oktober og utover. Vi oppfordrer derfor til å ta særlig hensyn når reinen er i terrengene, jfr Reindriftsloven og Hundeloven.

Viltrådet i kommunen har som mål at vi ikke skal ha mer enn 20 dyr i irregulær avgang på vei og jernbane pr år. For å bidra til demping av irregulær avgang brøytes skogsbilveier om vinteren slik at de fungerer som ledeveier for elgen. Andre traseer pakkes med snøscooter. Hvert år fjernes gjenvekst (ny vegetasjon) langs vei og jernbane. Under jakta er vi sparsomme med uttak av produksjonsdyrene (voksne kyr).

Bestemmelser elg- og hjortejakt på statsallmenningene i Namsskogan.
Reaksjoner ved brudd på kontrakt under elg- og hjortejakt på statsallmenning i Namsskogan
Prisliste 2019

Rådyrjakt

Rådyrbestanden i Namsskogan er i vekst og vi ser spor og sportegn etter dyra helt inn i Namskroken i Børgefjell. Størst bestand finner man i skogområdene nært jordbruksland.

Bukkejakta foregår fra og med 10. august. Da kan den enkelte jeger kjøpe et jaktkort og prøve seg med snikjakt eller lokkejakt. Fra og med 25. september er rådyrjakta åpen fram til og med 23. desember.

Mangler du ettersøkshund? Ta kontakt med Namsskogan og Røyrvik ettersøksring på telefon 414 68 400.

For mer informasjon om ulike jaktkort, priser m.m på statsallmenningene se vår salgsside på Inatur:

Hjortejakt

Hjortebestanden i Namsskogan er liten, men i vekst.

Jakt på hjort tilbys kun jaktlag som har kontrakt på elg. Utover det selges det ikke jakt på hjort på statsallmenningene i Namsskogan inntil videre.

Opplæringsjakt

Fjellstyret tilrettelegger for opplæringsjakt for storviltjegere som nettopp har tatt jegerprøven.

Opplæringsjakt er imidlertid ikke noe fast innarbeidet tilbud, og vi trenger henvendelser fra lag eller foreninger som ønsker et opplegg. Er du interessert i å få til noe så ta kontakt, enten du er førstegangsjeger eller henvender deg som medlem i en jeger- og fiskeforening, hundeklubb e.l.