Ryperapporten 2018

Det ble i perioden 10.-31. september solgt 180 småviltjaktkort til utenbygds jegere. I tillegg er det solgt ca 30 småviltjaktkort sesong til innenbygdsjegere.

Det har kommet inn 111 jaktrapporter, noe som utgjør 53 % rapportering.

De 111 jaktrapportene utgjør til sammen 367 jegerdagsverk. Dette betyr at den gjennomsnittlige jegeren jakter på statsallmenningene i Namsskogan i 3,3 dager.

Det ble til sammen felt 354 ryper, noe som utgjør 1,0 rype pr jegerdagsverk. Antall felte liryper pr jegerdagsverk var 0,6.

Fjellstyret retter en stor takk til jegerne som har meldt inn sine fangstrapporter!

Kr 200,- pr fangstrapport er tilbakeført på konto. De som savner depositumet må ta kontakt da det kan være mangelfulle opplysninger eller feil med kontonummer.

Teksten fortsetter under bildet.

breton_mryper.jpg

Ser vi på fangststatistikken på lirypene ser vi nå en oppgang som fortsetter fra i fjor.

jaktstatistikk09-18.jpg