Kurs for lærere

Høstkurset med tema «Læring i friluft» ble gjennomført denne uka. Vi hadde deltakere fra kommunene Osen, Namdalseid og Namsskogan. På bildet presenteres en kunstutstilling tegnet med egenproduserte kullstifter. I løpet av kurset ble det også laget tyttebærgløgg, furunålste, ørret i folie m.m. Så fikk deltakerne prøvd ut noen konkrete oppgaver knyttet til kompetansemål i matematikk, norsk og naturfag m.m.

Vi takker deltakerne for engasjementet og ønsker lykke til i arbeidet med barna i egen kommune!

Namsskogan Fjellstyre