Ny hjemmeside

Da er vi på nett med nye hjemmesider. Disse har samme profil som Norges fjellstyresamband og flere andre fjellstyrer i Norge.

Under fanen MØTER og MØTER OG SAKSBEHANDLING er det en søkefunksjon. Her kan du legge inn søkeord også kommer fjellstyremøtene der saker med dette ordet har vært oppe til behandling.

Under fanen SMÅVILTJAKT vil du finne søknadsskjema og skjema for fangstrapport som før.

Gå til startsiden her.

Namsskogan Fjellstyre