Kurs "Læring i friluft" 2019

Vi følger opp suksessen fra ifjor og arrangerer 2 lunsj-lunsj-kurs i “Læring i friluft” i samarbeid med Trondheimregionens Friluftsråd og Rovdyrsenteret. Kurset er et kompetansehevende tilbud for voksne i grunnskole, SFO og barnehage med tema uteaktivitet i tråd med vedtatte læreplaner.

TID OG STED
6.-7. juni 2019 - tilpasset barnehageansatte og lærere i småtrinn/mellomtrinn
13.-14. juni 2019 - tilpasset mellomtrinn og ungdomstrinn

Påmelding etter først-til-mølla-prinsippet….

For program og nærmere beskrivelse av opplegg se her.

Ønskes ytterligere informasjon ta kontakt med Sissel på telefon 41558176.

Velkommen til kurs!