Evaluering av løshundtrening

Namsskogan fjellstyre vedtok 27.06.2018 opprettelse av treningsterreng for harehund, elghund, bjørnehund og treskjellende hund (sak 12/18) på Brekken og Sandåmoen statsallmenninger, samt Moen kommuneskog.

Det ble høsten 2018 solgt 18 treningskort fordelt på:
Sandåmoen: 6 treningskort
Moen: 4 treningskort
Brekken: 8 treningskort

Fjellstyret har mottatt ulike tilbakemeldinger på ordningen og ønsker å foreta en evaluering før årets sesong.

Saken sendes på e-post til jaktledere på Region Nord, Namsskogan JFF, Nord-Trøndelag JFF samt Namsskogan kommune. Saken publiseres også på fjellstyrets hjemmeside og Facebook.

Innspill ønskes innsendt på e-post til namsskogan@fjellstyrene.no innen 10. juni 2019.

Les sak 12/18 her.

—————————-

Fjellstyret behandlet evalueringa på sitt møte 24. juni 2019 (sak 15/19) og fattet der følgende vedtak:

Namsskogan fjellstyre opprettholder tilbudet med treningsterreng for harehund, elghund, bjørnehund og treskjellende hund på Brekken og Sandåmoen statsallmenninger, samt Moen kommuneskog, jfr sak 12/18. Innenbygdsboende gis 50 % reduksjon i pris på vedtatt dagskortpris.

Det skal foretas ny evaluering etter 2020 der det vurderes åpning av flere felt.

Enstemmig vedtatt.

Møtebok i saken kan lese her.

Namsskogan Fjellstyre