Resultater rypetakst og dagskvoter hønsefugl 2019

Namsskogan fjellstyre har siden 2006 foretatt linjetaksering av lirype. Siden 2015 har taksten bestått av 73 km med linjer. Årets linjetaksering foregikk i tidsrommet 10.-18. august 2019.

Resultatene av årets rypetaksering i Namsskogan er gledelig, og vi har nå dokumentert en bra oppgang i lirypebestanden flere år på rad. Estimert tetthet er 18,2 ryper pr km2, noe som er en økning på 15 % fra ifjor. Variasjonen i tetthet er der fremdeles, og det er derfor ikke noe toppår slik det var i 2010-2011, men en samlet vurdering av tallmaterialet sammen med lokal kunnskap, tilsier at det i år er et noe over middels bra rypeår på statsallmenningene i Namsskogan.

Namsskogan fjellstyre innfører følgende reguleringer for småviltjakta sesongen 2019- /20:

·         Det kan felles inntil 4 ryper pr jeger pr dag hvorav maksimalt 3 kan være lirype.

·         Det kan felles 1 skogsfugl pr jeger pr dag.

·         Fra 1. oktober og ut jaktsesongen kan det felles inntil 2 ryper pr jeger pr dag. 

Flytting av kvoter mellom jegere og mellom dager er ikke tillatt.

Les hele saken her.

felt_høstrype med patron.jpg

 


Namsskogan Fjellstyre