Back to All Events

Fjellstyremøte 13. februar 2018

SAKLISTE

Referatsaker:

R 1/18: Søknad om tilskudd fra Grunneierfond – Mellingen statsallmenning

R 2/18: Friluftslivsaktivitet mot skole, barnehage og SFO 2018

R 3/18: Møte med ordfører og rådmann i Namsskogan kommune

Diskusjonssaker:

D 1/18: Ny Tromsdalshytte – svar fra reinbeitedistriktet – veien videre

D 2/18: Arrangement Finntjønnhytta – opprettelse av arbeidsutvalg

D 3/18: Oppstart strategisk næringsplan i Namsskogan kommune

Ordinære saker:

Sak 01/18: Høring – søknad om konsesjon av Brekkvasselva Kraftverk

Sak 02/18: Møteplan 2018

Sak 03/18: Opprettelse av treningsterreng for stående fuglehund

Sak 04/18: Opprettelse av treningsterreng for løshund og treskjellere

Sak 05/18: Høring – ny lokal forskrift om åpning for jakt og fangst på bever

Sak 06/18: Oppjustering av møtegodtgjørelse for fjellstyrets arbeid

Last ned møteprotokoll (pdf).

Later Event: March 21
Fjellstyremøte 21. mars 2018