Back to All Events

Fjellstyremøte 21. mars 2018

  • Møtested: Turisten Turistveien 2, Namsskogan (map)

SAKLISTE

Referatsaker:

R 4/18: Møte i Nord-Trøndelag Fjellstyresamband 15. mars 2018

R 5/18: Møte med reindrifta 15. mars 2018

Diskusjonssaker:

D 4/18: Motorferdsel

D 5/18: Åpen dag Finntjønnhytta søndag 8. april 2018

D 6/18: Tromsdalshytta

D 7/18: Strategisk næringsplan – innspill fra fjellstyret

Ordinære saker:

Sak 07/18: Årsmelding og regnskap 2017

Sak 08/18: Elgjakt 2018 - priser

Last ned møteprotokoll (pdf).

Earlier Event: February 13
Fjellstyremøte 13. februar 2018
Later Event: April 24
Fjellstyremøte 24. april 2018