Back to All Events

Fjellstyremøte 24. april 2018

  • Møtested: Turisten Turistveien 2, Namsskogan (map)

SAKLISTE

Referatsaker:

R 6/18: Åpen dag ved Finntjønnhytta

R 7/18: Åpent møte om startegisk næringsplan i Namsskogan kommune

R 8/18: Landsmøtet i Norges Fjellstyresamband 14.-15. juni 2018

Diskusjonssaker:

Etablering av hjortevald i Region Nord

Ordinære saker:

Sak 09/18: Allmennyttige formål 2018

Sak 10/18: Ønske om kjøp av areal fra Brekken statsallmenning

Last ned møteprotokoll (pdf).

Earlier Event: March 21
Fjellstyremøte 21. mars 2018
Later Event: June 27
Fjellstyremøte 27. juni 2018