Back to All Events

Fjellstyremøte 27. juni 2018

  • Møtested: Stordalshytta Turistveien 2, Namsskogan (map)

SAKLISTE

Referatsaker:

R 11/18: Region Nord godkjent som eget hjortevald

R 12/18: Etablering av jaktkort på Kanadagås

R 13/18: Korrespondanse angående stenging av veien til Stordalsvatnet

R 14/18: Årsmøte i Visit Namsskogan

R 15/18: Avslag på søknad om spillemidler - Brev fra KUD datert 05.06.2018

R 16/18: Sametingets referat etter befaring 30.05.2018 – ny Tromsdalshytte

R 17/18: Læring i friluft – kurs for lærere våren 2018

Orienteringsak:

Ny Fjellov – pressemelding 22. juni 2018

Diskusjonssaker:

Ny Tromsdalshytte

Gratis jaktkort til førstegangsjegere – felles aksjon fra NFS, Statskog, Inatur og NJFF

Ordinære saker:

Sak 11/18: Opprettelse av treningsterreng for stående fuglehund

Sak 12/18: Opprettelse av treningsterreng for harehund, elghund, bjørnehund og treskjellende hund

Last ned møteprotokoll (pdf).

Earlier Event: April 24
Fjellstyremøte 24. april 2018
Later Event: August 29
Fjellstyremøte 29. august 2018