Back to All Events

Fjellstyremøte 24. juni 2019

Namsskogan fjellstyre innkalles til møte mandag 24. juni 2019 kl. 1900.
Møtested er Turisten.

SAKLISTE

Referatsaker:

R 17/19: Revisjonsnotat 2019
R 18/19: Tilsagn spillemidler ny Tromsdalssti

Diskusjonssaker:

Ordinære saker:

Sak 14/19: Ny Tromsdalshytte

Sak 15/19: Evaluering treningskort

Sak 16/19: Søknad om prøvefiske

Eventuelle forfall bes meldes så snart som mulig slik at varamedlem kan innkalles.

Vel møtt!

For saksdokumenter se her.
For møteprotokoll se her.

Earlier Event: May 6
Fjellstyremøte 6. mai 2019
Later Event: August 26
Fjellstyremøte 26. august 2019