Back to All Events

Fjellstyremøte 6. mai 2019

  • Namsskogan fjellstyre Turistveien 2, Namsskogan 7890 Namsskogan (map)

SAKLISTE

 

Referatsaker:

R 08/19: Grunneiertilltalese bruk av snøscooter Smalåsen statsallmenning
R 09/19: Årsmøte Visit Namsskogan
R 10/19: Fagdag Nord-Trøndelag fjellstyresamband
R 11/19: Revisors beretning
R 12/19: Rapportering refusjonsregnskap 2018
R 13/19: Tilsagn refusjonsberettiget tilskudd 2019
R 15/19: Status Tromsdalshytta –tilbudskonkurranse
R 16/19: Endring i praksis på kjøring med egen snøscooter til fjellstyrehytte 

Diskusjonssaker:

Søknad om næringsfiske – Guide AS
Nye regler småviltjakt

Ordinære saker:

Sak 09/19: Allmennyttige formål 2019

Sak 10/19: Forslag til ny pris for leie av båt

Sak 11/19: Utbedringer i kontorbygget Turisten AS

Sak 12/09: Høring nasjonal ramme vindkraft

Sak 13/09: Høring besøksstrategi for Børgefjell nasjonalpark

 

Eventuelle forfall bes meldes så snart som mulig slik at varamedlem kan innkalles.

Vel møtt!

For møteprotokoll se her.
Møtebok sak 9/19 - Allmennyttige formål e-postsak - se her.

Earlier Event: March 4
Fjellstyremøte 4. mars 2019
Later Event: June 24
Fjellstyremøte 24. juni 2019