Back to All Events

Fjellstyremøte 4. mars 2019

  • Namsskogan fjellstyre (map)

SAKLISTE

Referatsaker:

R 01/19: Høringsuttalelse fra Namsskogankortet angåedne revisjon av konsesjon i Øvre Namsen

R 02/19: Møte om ørekyte, Grong 18.01.2019

R 03/19: Fagsamling NFS Værnes 23.-25. januar 2019

R 04/19: RVK-samling Selbu 29.-30.01.2019

R 05/19: Årsmøte i Namsskogan Næringsforening 29.01.2019

R 06/19: Ny Fjellov - Høringsuttalelse NFS 13.02.19

R 07/19: Oppsynsmøte Børgefjell 18.-19.02.2019

Diskusjonssaker:

Ordinære saker:

Sak 04/19: Forslag om nye bomavgifter på skogsbilveger i Namsskogan

Sak 05/19: Årsmelding og regnskap 2018

Sak 06/19: Elgjakt 2019 – priser

Sak 07/09: Grunneiersamtykke motorferdsel Elva/Namsskogan IL

Sak 08/09: Avtale om leie av fallrettigheter, grunn mv. til Brekkvasselva Kraftverk

 

Eventuelle forfall bes meldes så snart som mulig slik at varamedlem kan innkalles.

 

Vel møtt!

For saksdokumenter se her.

For møteprotokoll se her.

Earlier Event: January 14
Fjellstyremøte 14. januar 2019
Later Event: May 6
Fjellstyremøte 6. mai 2019