Back to All Events

Fjellstyremøte 14. januar 2019

  • Namsskogan fjellstyre Turistveien 2, Namsskogan (map)

SAKLISTE

Referatsaker:

Diskusjonssaker:

D 01/19: Ny Tromsdalshytte

Ordinære saker:

Sak 01/19: Evaluering årsplan 2018

Sak 02/19: Budsjett 2019 med tilhørende årsplan

Sak 03/19: Høring av revisjonsdokument for Øvre Namsen

Eventuelle forfall bes meldes så snart som mulig slik at varamedlem kan innkalles.

 

Vel møtt!

Earlier Event: December 18
Fjellstyremøte 18. desember 2018
Later Event: March 4
Fjellstyremøte 4. mars 2019