Back to All Events

Fjellstyremøte 18. desember 2018

  • Namsskogan fjellstyre Turistveien 2, Namsskogan (map)

Namsskogan fjellstyre innkalles til møte tirsdag 18. desember 2018 kl. 1800.

Møtested er på Nyrudstua der vi avslutter møtet med et felles måltid.

SAKLISTE

Referatsaker:

R 23/18: Elgjakta 2018

R 24/18: Møte med jaktledere

R 25/18: Lokale lønnsforhandlinger

Diskusjonssaker:

Ordinære saker:

Sak 17/18: Strategisk næringsplan 2018-2021 Namsskogan kommune - høring

Sak 18/18: Utleiepriser hytter og båter 2019

Sak 19/18: Prisendring båtplass ved flytebrygge ved Frøyningen

Sak 20/18: Permanent merking av rekreasjonsløyper for snøscooter

Sak 21/18: Møteplan 2019

For møteinnkalling, sakliste og saksframlegg se her.

Eventuelle forfall bes meldes så snart som mulig slik at varamedlem kan innkalles.

Les møteprotokollen her.

Earlier Event: November 6
Fjellstyremøte 6. november 2018
Later Event: January 14
Fjellstyremøte 14. januar 2019