Back to All Events

Fjellstyremøte 6. november 2018

  • Møtested: Turisten Turistveien 2, Namsskogan (map)

SAKLISTE

Referatsaker:

R 21/18: Brev til Namsskogan kommune angående mislighold av avtalen rundt rekreasjonsløypenettet på statsallmenning

Diskusjonssaker:

Rekreasjonsløypenettet på statsallmenning

Ordinære saker:

Sak 14/18: Ny Tromsdalshytte – vurdering av innkommet pristilbud – veien videre

Sak 15/18: Høring ny fjellov

Sak 16/18: Oppløsing av Indre Namdal Felles Bedriftshelsetjeneste BA

NOU 2018:11 Ny fjellov

Earlier Event: August 29
Fjellstyremøte 29. august 2018
Later Event: December 18
Fjellstyremøte 18. desember 2018